Toksik ensefalopati

G92 Toksik ensefalopati, Diğer sinir sistemi hastalıkları alt kategorisinde bulunup sınıflandırma içerisinde alt kategori bulunmamaktadır.

Toksik ajanı tanımlamak için dış neden kodu (V01-Y98) kullanılır.

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış