Bazal ganglionların diğer dejeneratif hastalıkları

G23 Bazal ganglionların diğer dejeneratif hastalıkları ICD hastalık sınıflandırmasında Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları alt kategorisinde yer alır. Bazal ganglionların diğer dejeneratif hastalıkları için ICD-10 koduna göre türleri veya çeşitleri ile alt kategorileri listesi.

İçermeyen çeşitleri

  • Multi-sistem dejenerasyon (G90.3)

Alt kategorileri

  • G23.0 Hallervorden-Spatz hastalığı

    Pigmenter pallidal dejenerasyon

  • G23.1 Progresif supranükleer oftalmopleji (Steele-Richardson-Olszewki)
  • G23.2 Striatonigral dejenerasyon
  • G23.8 Bazal ganglionların diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları

    Bazal ganglionların kalsifikasyonu

  • G23.9 Tanımlanmamış Bazal ganglionların dejeneratif hastalıkları

Kullanım için açıklamalar:
* : Başka yerde sınıflanmış hastalıkları içerir
- : Başka yerde sınıflanmamış